بهترین روش از بین بردن لکه زنگ زدگی روی لباس، فرش

خیلی وقت‌ها ممکن است رد زنگ زدگیِ بند رخت یا گیره‌ی فلزی، روی لباس بماند و یا ناغافل یک وسیله‌ی آهنی زنگ زده روی فرشمان کشیده شود و با به‌جا ماندن یک لکه‌ی قرمز قهوه‌ای بدریخت حالمان حسابی گرفته شود! همه می‌دانیم که از بین بردن زنگ زدگی آهن روی لباس ، فرش و منسوجات […]