بهترین سیستم های سرمایشی ساختمان

بهترین سیستم های سرمایشی ساختمان

هرسازه ای که ساخته می شود نیاز به یک سیستم سرمایشی،گرمایشی و تهویه دارد.در واقع انواع سیستم سرمایشی مختلفی وجود دارد.که باید باتوجه به برخی از نکات یکی را انتخاب کرد. ما زمانی می توانیم به یک تهویه هوا ، مطبوع بگویم که سه فاکتور اصلی زیر را دارا باشد. یعنی رطوبت ، دما و […]